Definicions Català

  • Tot allò que constitueix l'univers físic, format per partícules elementals agrupades en àtoms i, aquests, agrupats en molècules.
  • Substància de quèés feta una cosa: matèria tèxtil; matèries inflamables. sin:  material matèria orgànica Restes animals i vegetals, descompostes per acció d'organismes microscòpics: al terra dels boscos hi ha molta matèria orgànica. matèria primera o primera matèria Substància bàsica obtinguda directament de la naturalesa que s'utilitza en la indústria per crear altres productes: el petroli és una matèria primera.
  • Cos de la persona en oposició a l'esperit.
  • Assumpte principal del qual es parla, s'escriu, o sobre el qual es pensa: les seves observacions són matèria científica.
  • Part d'una carrera o pla d'estudis que tracta d'un tema específic: quines matèries tens a quart curs? sin:  assignatura,  disciplina