Definicions Català

  • Acció de partir i triturar els aliments sòlids amb les dents i ensalivar-los.