Definicions Català

  • Partir i triturar amb les dents, generalment el menjar: mastega bé la carn abans d'empassar-te-la.
  • Fer que algú entengui millor alguna cosa: li he mastegat el problema de matemàtiques.
  • Parlar entre dents, en veu baixa i sense pronunciar clarament les paraules: se'n va anar malhumorat i mastegant queixes inútils.