Definicions Català

  • De l'home o que hi té relació: se sentien veus masculines. sin:  viril
  • Que té alguna qualitat considerada pròpia o característica de l'home: aquest pentinat és molt masculí. sin:  viril
  • [ésser viu] Que téòrgans que poden fecundar.
  • gramàtica [gènere] Dels noms que es refereixen a persones o animals de sexe masculí, i a alguns noms inanimats que s'hi assemblen per l'ús o la terminació: pal i nen són paraules de gènere masculí.