הגדרות קטלונית

  • Ésser viu de sexe masculí: el faisà mascle té la cua més llarga que la femella. S'utilitza darrere dels noms d'animals i de plantes que no varien de gènere.
  • Peça allargada que s'introdueix en una altra peça plana i foradada, anomenada femella, amb la qual encaixa: el mascle de l'endoll és la peça que hi ha al final del cable.