Definicions Català

  • Persona que té un títol nobiliari entre el de comte i el de duc.