Definicions Català

  • Mol·lusc o crustaci, especialment si es pot menjar: la llagosta i el musclo són mariscos.