Definicions Català

  • Espai en blanc que queda entre les vores d'una pàgina i el text escrit: escriu notes al marge.
  • Espai o període de temps concedit a algú per obrar: té un marge d'una setmana per presentar el document.
  • economia Benefici que s'obté de la diferència entre el preu de cost i el preu de venda d'un producte.