Definicions Català

  • Material dur, blanc i compacte, de què estan formades les dents dels mamífers: els ullals dels elefants són de marfil. sin:  ivori,  vori