Definicions Català

  • esport En fútbol i altres esports d'equip, acció de seguir els moviments d'un jugador contrari per no deixar-lo jugar bé.