Definicions Català

  • Construcció de màquines: una fàbrica de maquinària tèxtil.
  • Conjunt de màquines que hi ha en un lloc determinat, com ara una fàbrica, una empresa, una nau, etc: la maquinària d'aquest vaixell és molt antiga.