Definicions Català

  • Representació d'un objecte a escala petita: m'agrada fer maquetes de vaixells antics i d'avions. sin:  model
  • Composició d'una pàgina on es distribueixen els diversos elements que la formen i que serveix com a model abans d'imprimir-la: abans d'editar una enciclopèdia, cal fer una maqueta de cadascuna de les seves pàgines.
  • Model de prova que es fa d'un tema musical abans d'editar-lo: el grup de rock va enviar una maqueta del seu darrer tema a la companyia discogràfica.