Definicions Català

  • Fet de conservar una cosa en bon estat o en una situació determinada per evitar-ne la degradació: manteniment del cos; els operaris s'encarreguen del manteniment diari de la màquina.
  • Conjunt d'aliments, diners o mitjans necessaris per viure: el manteniment dels fills. sin:  manutenció