Definicions Català

  • Conjunt d'herba, plantes, branquillons o bastons que estan lligats amb una corda per la part central: un manoll de branques. sin:  feix,  manat
  • Conjunt de coses llargues i estretes lligades o unides pel centre o en un punt determinat: un manoll de porros. sin:  feix,  manat
  • Conjunt de coses agrupades que són de la mateixa espècie: un manoll de llapis. sin:  feix,  manat