Definicions Català

  • Donar a conèixer amb paraules o amb altres signes externs un pensament o un sentiment: va manifestar la seva opinió sobre el programa; es manifesta a través del seu art. sin:  comunicar,  expressar
  • Mostrar o fer evident una cosa: aquells crits manifestaven por.
  • manifestar-se  Participar en una manifestació o concentració pública.