Definicions Català

  • Ús o utilització d'alguna cosa, especialment si es fa amb les mans: és un expert en el maneig del bisturí.
  • Ús d'alguna cosa amb un fi determinat: el maneig d'aquest diccionari és molt senzill.
  • Fet de dirigir o administrar una cosa: el maneig de la casa.