Definicions Català

  • Paraula que s'utilitza en la locució fer malbé, que significa 'fer que una cosa deixi d'estar en bon estat o deixi de funcionar correctament': si deixes la llet fora de la nevera es farà malbé de seguida.