Definicions Català

  • De manera contrària a l'adequada: si algú ens tracta malament, ens sentim tristos i enfadats. sin:  mal