Definicions Català

  • Que té una malaltia i es troba malament: un metge està visitant els malalts.