Definicions Català

  • Nombre més gran de les persones o coses que formen un grup o un conjunt: la majoria dels ciutadans es va manifestar en favor de la pau.
  • Nombre més grans de vots en una votació. majoria absoluta Quantitat de vots iguals que correspon a més de la meitat del total: el partit liberal ha obtingut la majoria absoluta amb un 55% dels vots. majoria relativa o majoria simple Quantitat de vots iguals que és la més gran de totes les que constitueixen el total, encara que no arribi a ser-ne la meitat.