Definicions Català

  • [lletra] Que és més gran que la lletra normal i té una forma diferent; generalment, es fa servir com a inicial en els noms propis, després d'un punt i al principi d'un text: el Joan i la Maria; Hi havia una vegada tres ossets...
  • Que és molt gran: va tenir una sorpresa majúscula en trobar-se la seva àvia ballant a la discoteca.