Definicions Català

  • Aparell que enregistra en una cinta magnètica o de vídeo una imatge associada amb so, i que pot reproduir-los de manera immediata en un aparell de televisió.