Definicions Català

  • Que destaca per les seves qualitats: aquesta novel·la és magnífica, té un argument molt elaborat i un llenguatge molt acurat. sin:  excel·lent
  • Que provoca admiració per la seva grandesa, el seu luxe o la seva perfecció: viu en una mansió magnífica. sin:  esplèndid,  monumental,  superb
  • Tractament honorífic que es dóna als ajuntaments i als rectors d'universitats.