Definicions Català

  • Persona que treballa com a funcionària de l'administració de justícia i té un càrrec important: els jutges són magistrats.