Definicions Català

  • Eina de fusta o de ferro, semblant a un martell però més gran, més pesant i amb un mànec llarg, que serveix per picar: els obrers van fer servir maces per desfer les runes.
  • Arma antiga de ferro o de fusta amb un mànec llarg i prim que té un cap molt gruixut en un dels extrems.
  • Bola de fusta o de roba coberta de cuir i amb un mànec llarg de fusta que serveix per tocar alguns instruments de percussió, com ara el timbal.