Definicions Català

  • Teixit carnós compost per fibres que s'estiren i es contrauen, que serveix per produir el moviment de les diferents parts del cos dels éssers humans i dels animals: els músculs abdominals; els músculs fan moviments voluntaris i involuntaris.