Definicions Català

  • Que és més petit o d'un grau inferior: no has fet ni el més mínim esforç per ajudar-nos.
  • Que és molt petit: els teus progressos són mínims. sin:  diminut,  minúscul
  • Límit inferior o valor més petit al qual pot arribar una cosa: hem de reduir les despeses al mínim.