Definicions Català

  • Art i tècnica que s'ocupa de la mesura, l'estructura, les classes i la combinació de versos: la mètrica d'Ausiàs March.