Definicions Català

  • Que es basa en el metre com a unitat de mesura: el centímetre és una unitat de mesura del sistema mètric decimal.
  • De la mètrica o que està relacionat amb aquesta tècnica de mesurar versos: fa un estudi mètric de la lírica dels trobadors.