Definicions Català

  • De la medicina o que té relació amb aquesta ciència: tractament mèdic.