Definicions Català

  • Frase que recull una idea moral, un consell o una lliçó: això que t'acabo de dir, tingues-ho com a màxima. sin:  sentència
  • Norma de conducta: una de les seves màximes és la seriositat a la feina.
  • Temperatura més alta que arriba a tenir l'atmosfera en un període de temps determinat: la màxima d'avui ha estat de 25 °C i la mínima de 12 °C.
  • Que és més gran o d'un grau superior: el professor s'ha guanyat el màxim respecte dels alumnes.
  • Límit superior o valor més gran al qual pot arribar una cosa: la velocitat ha superat el màxim permès per la llei.