Definicions Català

  • Extensió d'un extrem a l'altre d'una superfície que es mesura amb quilòmetres, metres, centímetres, etc: el passadís de casa meva fa onze metres de longitud. sin:  llargada,  llargària
  • Distància mesurada sobre l'equador des d'un lloc determinat de la Terra en relació amb el meridià de Greenwich o meridià 0o; es mesura de 0o a 180o positius cap a l'est i de 0o a 180o negatius cap a l'oest.