Definicions Català

  • Abundància de llum que té una cosa o un lloc: les cases amb moltes finestres tenen molta lluminositat. sin:  claredat