Definicions Català

  • Baralla entre dos o més animals o persones que volen imposar la seva força: les lluites entre lleons són molt feroces. sin:  combat,  pugna
  • Esforç que es fa per aconseguir una cosa difícil, com millorar el que ja existeix o evitar una cosa dolenta: la lluita a favor dels drets humans.
  • Esport en què dues persones s'enfronten cos a cos i guanya qui aconsegueix posar l'altre d'esquena contra el sòl.