Definicions Català

  • Aprovar i elogiar les qualitats d'algú o d'alguna cosa: els directius han lloat el projecte que ha presentat l'arquitecta. sin:  alabar,  aplaudir,  elogiar