Definicions Català

  • Expressió o discurs amb què s'alaba o es mostra admiració i reconeixement: la seva interpretació ha merescut la lloança del públic. sin:  alabança,  aplaudiment,  elogi