Definitions Catalan

  • Posar alguna cosa en poder d'algú: demà hem de lliurar el treball de fi de curs; el poble es va lliurar als invasors sense oposar resistència. sin:  donar,  entregar
  • lliurar-se  Dedicar-se completament a alguna activitat o deixar-se portar per un sentiment determinat: quan era jove es va lliurar a la música i ha esdevingut una pianista excepcional. sin:  aplicar-se,  entregar-se