Definicions Català

  • Fet de donar alguna cosa a algú: a finals de mes, farem el lliurament de les comandes.