Definicions Català

  • Polir o allisar un objecte o un material amb una llima: després de tallar-se les ungles, se les va llimar.