Definicions Català

  • Aliança formada per dos o més estats per aconseguir alguna cosa: la Lliga Àrab és una associació d'estats àrabs. sin:  confederació
  • Associació formada per persones o organismes que mantenen uns mateixos interessos socials, polítics, econòmics, etc. sin:  coalició
  • Competició esportiva on participen equips d'una mateixa categoria i on s'enfronten tots entre si: un lliga regional de futbol.
  • Metall format per més d'un element. sin:  aliatge