Definicions Català

  • Aantal bladen of documenten geplaatst in de volgorde waarin ze zijn gelezen, een van de zijden en bedekt met tapas: ging naar de bibliotheek om terug te keren van een boek.
    Conjunt de fulls impresos o escrits col·locats en l'ordre que s'han de llegir, units per un dels seus costats i coberts amb unes tapes: va anar a la biblioteca a tornar un llibre.
  • Text o conjunt de textos o d'imatges que ocupen les pàgines d'un llibre: va escriure el seu últim llibre fa dos anys llibre de família Llibret que recull les dades personals d'una parella i dels seus fills. llibre de reclamacions Llibre que hi ha als establiments públics on els clients poden formular les seves queixes sobre el servei que hi reben. llibre de text Llibre que s'usa a les escoles com a guia d'estudi: hem de fer els exercicis que hi ha a la pàgina 120 del llibre de text. llibre electrònic Llibre editat en format digital que pot contenir text, imatge i so.
  • Part d'un llibre que forma una obra més extensa: el Gènesi és el primer llibre de la Bíblia.