Definicions Català

  • Estat o condició de la persona o l'animal que no és esclau ni està empresonat o sotmès a la voluntat d'algú altre: els presos no tenen llibertat llibertat condicional Permís que es concedeix a una persona condemnada en l'última part de la pena per haver mostrat bon comportament. llibertat provisional Permís que es dóna a un processat per no ingressar a la presó mentre no s'hagi establert una sentència.
  • Facultat de les persones per actuar segons els propis desigs i decisions dins una societat organitzada i dins els límits de les regles establertes: la llibertat és un dret que hauria de tenir cada ésser humà llibertat d'expressió Facultat de pensar i expressar les idees pròpies sense cap pressió per part del poder o de la societat. llibertat religiosa Dret de cada persona de practicar públicament la seva religió.