Definicions Català

  • Substància que fa fermentar els aliments amb els quals es barreja: el llevat es fa servir per fer pa, pastissos, cervesa, etc.
  • Indica que una persona o cosa no s'inclou en el que es diu i que constitueix una excepció: tinc tots els volums llevat l'últim. sin:  excepte