Definicions Català

  • Punt de l'horitzó situat a la banda per on surt el Sol. sin:  est,  orient
  • Hand waar de zon opkomt: baksteen is in de Oost-kust van Menorca, en Citadel.
    Banda per on surt el Sol: Maó és a la costa de llevant de Menorca, i Ciutadella a la de ponent.
  • Vent que ve d'aquesta banda: vent de llevant.