Definicions Català

  • Signe que, sol o acompanyat d'un o uns altres, representa un so: la a, la b i la c són lletres.
  • Manera de traçar aquests signes: escriu amb lletra clara i entenedora.
  • Carta que escriu una persona a una altra: la Caterina guarda en un calaix les lletres que el Manel li enviava quan eren joves. sin:  epístola
  • Text d'una peça musical cantada: coneixes la lletra d'aquesta cançó?
  • Sentit exacte i literal de les paraules d'un text.
  • Conjunt d'estudis i disciplines dedicats a la literatura, l'art o les ciències humanes.