Definicions Català

  • Tros estret i llarg de paper, roba, terreny, etc.: he esmorzat ous ferrats amb una llenca de bacó. sin:  faixa,  franja