Definicions Català

  • Peça de tela, generalment de forma rectangular, que es posa al llit acompanyada d'una altra igual o semblant; una serveix per cobrir el matalàs i l'altra per tapar-se.