Definicions Català

  • Donar un impuls fort a una cosa per projectar-la o enviar-la en una direcció, generalment enlaire: els nens llençaven pedres al riu. sin:  llançar
  • Dirigir paraules o expressions cap a algú, generalment quan s'està enfadat: els manifestants van llençar queixes enèrgiques contra el polític. sin:  llançar
  • Donar a conèixer al públic alguna cosa, especialment un producte per mitjà de la publicitat: han llençat un nou producte de neteja al mercat. sin:  llançar
  • Tirar una cosa que ja no serveix o que no funciona en un lloc adequat: vaig a llençar el vidre al contenidor de reciclatge. sin:  llançar
  • llençar-se  Dirigir-se o precipitar-se amb rapidesa o violència sobre algú o sobre alguna cosa: es va llençar al riu perquè el perseguia un eixam d'abelles. sin:  llançar-se
  • Decidir-se a emprendre una acció o una activitat amb energia, valor o violència: s'ha llençat amb coratge a solucionar els seus problemes. sin:  embrancar-se,  llançar-se