Definicions Català

  • Substància química líquida, transparent i amb una olor molt forta, que conté sals alcalines i sosa càustica i que es fa servir per emblanquir la roba o per desinfectar.