Definicions Català

  • Narració popular que explica fets fantàstics basats en uns fets més o menys reals i que la tradició ha transmès i elaborat: hi ha moltes llegendes sobre herois i heroïnes.
  • Obra literària en prosa o en vers que explica una història amb contingut moral i que generalment té animals com a protagonistes. sin:  faula
  • Text que apareix en una moneda, en un quadre, un mapa o un escut: la llegenda de la medalla estava molt borrosa.